Latvijas Orķestru asociācija

Kā kļūt par biedru?

Latvijas Orķestru asociācijā (LOA) ir biedri, asociētie biedri un Goda biedri. 

 

Par biedru var kļūt juridiska persona, kuras paspārnē darbojas simfoniskais orķestris, kamerorķestris un stīgu orķestris vai fiziska persona - orķestra diriģents vai mākslinieciskais vadītājs, kurš strādā ar kādu pastāvīgu Latvijas orķestri. Juridisko personu uz pilnvaras pamata asociācijā pārstāv orķestra diriģents. Fiziskai personai nepieciešams rakstisks apliecinājums no iestādes vadītāja par orķestra diriģenta statusu konkrētās iestādes orķestrī.

 

Par asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ar savām aktivitātēm vēlas iekļauties asociācijas darbībā un apņemas pildīt LOA statūtus.

 

Par Goda biedru var kļūt izcils mūziķis, mūzikas izglītības, kultūras un mākslas darbinieks, kuram ir lieli nopelni Latvijas orķestru kustībā, kā arī LOA mērķu īstenošanā.

 

Asociācijas biedra vai asociētā biedra pretendents iesniedz brīvā formā rakstītu iesniegumu un savu (orķestra) CV

 

Lēmumu par biedru uzņemšanu LOA pieņem valde.

 

Asociācijas Goda biedra kandidatūru izvirza LOA valde. Savā iesniegumā asociācijas kopsapulcei valde rakstiski pamato savas kandidatūras izvēli. LOA kopsapulce ievēl personu par Goda biedru, ja par viņu ir nobalsojuši ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo kopsapulces dalībnieku.