Latvijas Orķestru asociācija

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris attēls

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestris

Ādažu Mākslas un mūzikas skola dibināta 2000. gadā. Tā ilgus gadus darbojas Ādažu vidusskolā, jo nav pašai savu telpu. 

2010. gadā skola sāk patstāvīgu un radošu dzīvi savā skolā, līdz ar to paveras  iespējas kolektīvajai muzicēšanai. Skolas nākotnes vīzija ir pašiem savs orķestris, kura pakāpeniski realizējas. Orķestra vadītāji ir:  sākumā Gita Lignicka pēc tam Artūrs Kupjanskis.

2011. gada rudenī orķestra vadītājas pienākumus sāk pildīt skolotāja Vita Zemture. Orķestra sastāvs ir neliels, vijoles, flautas un čelli. Pirmā uzstāšanās Ziemassvētku koncertos skolā un Ādažu poligonā.

2012. gadā orķestris kļuvis varenāks, tas meklē radošus risinājumus repertuāra veidošanai, iesaista orķestra muzicēšanā tradicionālajam sastāvam neraksturīgus instrumentus: akordeonu un elektriskās ģitāras.

2012. gads orķestra sastāvam tiek pievienota sitamo instrumentu grupa.

2012. gadā skolā tiek uzvesta Annas Veismanes muzikālā izrāde „ Pasaka par Diegabiksi” , kurā orķestris ņem aktīvu dalību un pirmo reizi iegūst pilnīgu, orķestrālu skanējumu atskaņojot sarežģītu orķestra partitūru.

2012.gadā īpaši attiecīgajam orķestra sastāvam komponistes Anitra Tumševica un Anna Veismane rada gan orģināldarbus, gan pārlikumus un apdares, kas veicina orķestra māksliniecisko izaugsmi.

2013. gadā orķestris sagatavo koncertrepertuāru un piedalās visos skolas rīkotajos koncertos.

2013. gadā orķestra sadraudzības koncerts ar Ziemeļkurzemes kamerorķestri.

2013. gadā orķestra nometne, kuras darba rezultātā notiek Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra pirmais patstāvīgais koncerts.