Latvijas Orķestru asociācija

Kamerorķestris DAUGAVPILS SINFONIETTA attēls

Kamerorķestris DAUGAVPILS SINFONIETTA

 

Orķestris tika izveidots 2016. gadā uz Daugavpils Kamerorķestra – Daugavpils pilsētas stīgu orķestra bāzes, kurš savu darbību uzsāka 2007. gada 27. septembrī. Orķestra dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs ir Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks. Savukārt Daugavpils Kamerorķestris ir izveidojies, apvienojot Staņislava Broka Daugavpils Mūzika vidusskolas mācību orķestra audzēkņus un pedagogus ar vidusskolas absolventiem, Daugavpils Universitātes studentiem un Daugavpils novada mūziķiem. Tā kā vidusskolas orķestris tika nodibināts jau 1925. gadā kā Latgales Tautas konservatorijas (toreizējais vidusskolas nosaukums) mācību orķestris, jādomā, ka nodibinātajam orķestrim Sinfonietta Daugavpils ir spēcīgas tradīcijas un radoši cerīga nākotne. Šodien orķestra mērķis ir mācīties muzicēt, spēlējot visu stilu mūziku – baroku, klasiku, romantiku, XX gadsimta mūziku, arī populāro un džeza mūziku. Tomēr īpaša vērība tiek piešķirta latviešu komponistu, sevišķi, Jāņa Ivanova, daiļradei. Orķestris bieži iestudē arī diriģenta Aivara Broka oriģinālkompozīcijas, kā arī pārlikumus un apdares. Kolektīvs ir uzstājies gan Daugavpilī un Latgales novadā, gan Rīgā, kā arī piedalījies festivālos Polijā un Baltkrievijā.