Latvijas Orķestru asociācija

Sējas Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestris attēls

Sējas Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestris

Sējas Mūzikas un mākslas skola dibināta pirms 29 gadiem. Tā kā skolā ir iespēja apgūt dažādu instrumentu spēli profesionālās ievirzes līmenī, aktuāli audzēkņiem rast iespēju attīstīt savas muzikālās spējas muzicējot kopā. Sākotnēji skolā tika izveidots orķestris, kas darbojās pūšaminstrumentu spēles skolotāja Valda Drulles vadībā (2003 – 2008). Orķestra atjaunošana jeb dibināšana no jauna saistīta ar skolas organizētajām nometnēm un koncertceļojumiem ārpus Latvijas. Iesākumā kā paplašināts ansambļa sastāvs, kas pildīja kapelas funkcijas tautas mūzikas festivālā Itālijā 2017. gadā, vēlāk – piesaistot vairāk instrumentus tika izveidota patstāvīga skolas kolektīvās muzicēšanas vienība. 2018. gada augustā vasaras nometnes ietvaros tika izveidots Sējas Mūzikas un mākslas skolas orķestris. Orķestra atjaunošanas galvenā iniciatore ir direktores vietniece, vijoles spēles un mūzikas teorijas skolotāja Anna Zvejniece. Orķestris uzstājas skolas un pašvaldības organizētajos pasākumos, kā arī šī gada martā ar koncertiem viesojies Somijā. Orķestra vadība ir Annas Zvejneces rokās, bet pie diriģenta pults stājas gan Anna, gan skolotājas Renāte Vilnīte, Elīza Krista Kurvīte un direktore Ieva Lapšāne. Orķestra sastāvā ietilpst visi skolā apgūstamie instrumenti – vijoles, alti, klarnetes, saksofoni, kā arī klavieres un kokles. Orķestra repertuārā ir tautas mūzika, populārā mūzika, kā arī akadēmisko žanru mūzika. Aranžējumus veido paši skolotāji. Kopš 2019. gada kamerorķestris ir Latvijas Orķestru asociācijas biedrs.