Latvijas Orķestru asociācija

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas kamerorķestris attēls

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas kamerorķestris

Orķestris ir izveidojies salīdzinoši nesen – 2016. gada jūnijā, projekta Vasaras radošo darbu nometne ietvaros. Sākotnēji orķestrī muzicēja aptuveni 20 audzēkņi. Līdzās tādiem instrumentiem kā flauta, vijole, saksofons, eifonijs, orķestrī tiek iekļauta arī akustiskā ģitāra un bass ģitāra. Gadu gaitā audzēkņu skaits ir kļuvis lielāks un patlaban orķestrī muzicē vairāk nekā 30 audzēkņi. Lai radītu audzēkņos interesi par mūziku, viņiem tiek piedāvāts pēc iespējas plašāks repertuārs, kas ietver dažādu stilu un laikmetu mūziku – gan akadēmisko žanru, gan džeza un populārās mūzikas skaņdarbus. 2019. gada Vasaras radošo darbu nometnē orķestris, sadarbojoties ar Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošas pamatskolas kori, iestudēja grupas Prāta Vētra dziesmu Esam un būsim, kas guva lielu atsaucību gan klausītāju, gan pašu muzicētāju vidū un ir kļuvis par vienu no orķestra mīļākajiem skaņdarbiem. Lai nodrošinātu labu orķestra skanējumu, orķestra partijas palīdz apgūt vijoles spēles pedagoģes Linda Auzāne un Sandra Šnē, flautas spēles pedagoģes Elza Bleikša un Ilze Krapauska, eifonija spēles pedagogs Kārlis Krapauskis, sitaminstrumentu spēles pedagogs Mārtiņš Kokars un ģitāras spēles pedagogs Ivars Jercums. Orķestra vadītājs ir saksofona spēles pedagogs Rūdolfs Missa. Kopš 2019. gada kamerorķestris ir Latvijas Orķestru asociācijas biedrs.